Annons

EU:s största handelsparters USA och Kina har redan infört krav på ursprungsmärkning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Konsumentmakt kräver ursprungsmärkning"

Märkning med ursprungsland ger konsumenter möjlighet att utnyttja sin köpkraft och göra ett medvetet val. Det stärker konsumenterna, skriver EU-politikerna Marita Ulvskog (S) och Olle Ludvigsson (S) i replik till Charlotte Kalin och Karin Malmström, Stockholms handelskammare.

För oss är det självklart att konsumenters rättigheter och frihandel inte står i strid mot varandra, såsom Charlotte Kalin och Karin Malmström skriver på Europaportalen. Vi Socialdemokrater värnar svenska och europeiska konsumenters rättighet till information samtidigt som vi är för frihandel, frihandel som bejakar sociala och fackliga rättigheter.

Idag har redan ett antal av EU:s största handelspartner till exempel USA, Kanada, Kina och Japan infört krav på obligatorisk ursprungsmärkning. Det är inget nytt, det är inget konstigt och att hindra de europeiska konsumenterna från samma möjlighet ser vi ingen anledning till. Ambitionen med förslaget är att övergripande stävja falsk ursprungsmärkning, förbättra informationen för konsumenter samt att främja konkurrenskraften för länder som konsumenterna vill stödja. Även om ett krav på märkning med ursprungsland inte löser alla problem ger det ändå konsumenter möjlighet att utnyttja sin köpkraft och göra ett medvetet val.

Sveriges Konsumenter är positiva till förslaget och att som Stockholms Handelskammare föreslår gå emot konsumenternas vilja till information är kontraproduktivt. Förslaget om att införa ett system med obligatorisk märkning med ursprungsland i EU är begränsat till ett litet antal importerade produkter och kan ses som ett första steg till att även kunna ge konsumenter upplysningar om förhållanden i produktionen som till exempel arbetsvillkor och miljöpåverkan.

Charlotte Kalin och Karin Malmström bygger sin argumentation på felaktig information, om de tagit sig tid att se över näringsutskottets handlingar hade de sett att S, V och MP ifrågasatt regeringens hållning i frågan och bett dem ompröva sin position.

Vi står på konsumenternas sida och kommer att fortsätta värna deras rättigheter och möjligheter till medvetna val vare sig Stockholms handelskammare gillar det eller inte.

Charlotte Kalin och Karin Malmström borde uppmana regeringen att se över sin linje gällande ursprungsmärkning när de så tydligt går emot vad Sveriges Konsumenter anser i frågan.