Kärnkraftverken i Barsebäck väntar på slutförvar.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-regler för radioaktivt slutförvar

Senast om fem år ska EU-länder ha presenterat nationella planer för slutförvar av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Det föreslog EU-kommissionen på onsdagen.

Trots att 14 EU-länder har kärnkraftverk finns det ännu inget slutförvar för avfallet. Det vill EU-kommissionen ändra på och föreslår att medlemsländerna tar fram nationella planer på slutförvar. Planerna ska innehålla en konkret tidsplan och en kostnadsberäkning för slutförvaret.

På Svensk kärnbränslehantering, SKB, som har hand om det svenska avfallet, ser man inga problem med kravet på nationell handlingsplan.
– Vi har lämnat nationella planer var tredje år sedan 1984, säger Claes Thegerström vd för SKB.

Kommissionen vill också ha en bindande EU-lag som följer Internationella atomenergiorganets (IAEA) standard för alla steg i hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall fram till slutförvaring.

”Vi måste försäkra oss om att vi har de högsta säkerhetsnormerna i världen för att skydda våra medborgare”, säger Günther Oettinger, energikommissionär i ett uttalande.

Två eller flera medlemsländer kan komma överens om att använda en slutförvaringsanläggning i ett av länderna. Det är inte tillåtet att exportera kärnavfall till länder utanför EU för slutförvaring. Men att Sverige skulle ta emot andra länders avfall är inte aktuellt menar SKB.
– När det gäller forskning och teknikutveckling så samarbetar vi med många länder. Men när det kommer till slutförvar så finns det en lag som förbjuder förvar av utländskt avfall i Sverige. Även Finland och Frankrike har en liknande lagstiftning, säger Claes Thegerström.

Inför dagens presentation har EU-kommissionen fått kritik av bland andra Greenpeace för att förslaget inte har föregåtts av samråd och hearings, något som Europaportalen rapporterade om under tisdagen.