Hoppa till artikelns andra spalt.

Skattepolitik en allt hetare EU-fråga

I dag offentliggjorde EU-kommissionen att de drar i gång en skattepolitisk grupp med personliga representanter för EU:s finansministrar.

I dag offentliggjorde EU-kommissionen att de drar i gång en skattepolitisk grupp med personliga representanter för EU:s finansministrar.

Gruppen kommer att arbeta med frågor som hur skattepolitiken kan bidra till en starkare inre marknad, tillväxt och en ”grönare” ekonomi. Den kommer också att fungera som ett forum för djupare diskussioner om prioriterade frågor, som beskattning av finanssektorn, en gemensam bolagsskattebas och en ny momsstrategin.
– Om EU ska kunna återuppbygga en stark ekonomi är det nödvändigt med en hög grad av samordning när det gäller skattefrågorna, sade ansvarig EU-kommissionär Algirdas Šemeta i ett uttalande på tisdagen.

Dagens diskussion rör den så kallade Montirapporten och problem kring bolagsbeskattning, konsumtions- och miljöskatter.