Hoppa till artikelns andra spalt.

Lettland och Bosnien-Hercegovina gick till val

- Det är ett klart budskap om stabilitet och fortsättning på både den
ekonomiska politiken och utrikespolitiken, säger Dombrovskis till TT-Afp i Riga.

Trots den stora majoriteten väljer Dombrovskis nu att samtala med Harmonicentern om regeringssamarbete.

Lettland är ett av de EU-länder som drabbats hårdast av finanskrisen. Besparingarna har inneburit lönesänkningar på 30 procent, samtidigt som arbetslösheten ligger på 20 procent, uppger BBC.

I Bosnien-Hercegovina hölls val på söndagen. Landet, som fortfarande står under internationell övervakning efter kriget för 15 år sedan, har ett tredelat ledarskap med serber, muslimer och kroater representerade.

Med rösterna delvis räknade ser det ut som att mandaten på den muslimska och den kroatiska sidan går till anhängare av ett enat Bosnien, medan den kandidat som ligger bäst till på den serbiska sidan är en nationalist som förespråkat separation från övriga landet. Det rapporterar BBC.