Hoppa till artikelns andra spalt.

”Internet bör bli en mänsklig rättighet”

Europaportalen träffar Torbjörn Jagland, Europarådets generalsekreterare och ordförande för den norska Nobelkommittén, och talar om Barack Obama som fredpristagare, romernas situation och om internet som mänsklig rättighet.

Intervjuns hållpunkter:

Inledning: Var det rätt att utse Barack Obama till 2009 års fredspristagare?

2.57: Vad ska nästa veckas toppmöte som Torbjörn Jagland kallat till om romerna egentligen tjäna till?

5.50: När blir internet en mänsklig rättighet?