EU-kommissionen ser helst att EU har egna skatteinkomster.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill ha egna skatter

EU-kommissionen föreslår på tisdagen att EU får egna skatteintäkter för att slippa vara beroende av EU-ländernas medlemsavgifter.

EU-kommissionen menar att det stora beroende av medlemsstaternas avgifter har lett till allt för bittra debatter om vilket land som är mest nettobetalare och därmed ska ha mest rabatt på avgiften.

Att medlemsstaternas direkta bidragsandel av EU:s budget har ökat från 10 procent 1988 till 70 procent i dag strider mot andan i Rom- och Lissabonfördraget menar kommissionen.

Istället föreslås att EU på sikt får en eller flera andra finansieringsmöjligheter. Som möjliga kandidater föreslås en särskild bankskatt, koldioxidskatt, en särskild EU-moms, flygskatt, EU-energiskatt eller en EU-bolagsskatt.

Det blir upp till medlemsstaterna att ta ställning till kommissionens förslag.