Internationella företag har tjänat stora pengar på fördelaktiga men sannolikt olagliga skatteavtal med EU-länder.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill beskatta bankerna

I dag kom det politiska förslaget på hur bankerna ska göra rätt för sig efter finanskrisen. EU-kommissionen vill se två nya skatter – en Tobinskatt på global nivå och en vinstskatt i EU.

EU-kommissionen presenterade i dag sina idéer på hur bankerna och finanssektorn bör beskattas. I förslaget bollar man med två olika skatter: en på global nivå och en annan skatt inom EU.

På global nivå vill kommissionen att det införs en så kallad Tobinskatt på finansiella transaktioner. Inkomsterna, som kan bli betydande, kan användas till global fattigdomsbekämpning, klimatarbete eller för att finansiera andra viktiga internationella politikområden. Vid nästa G-20 möte i november kommer EU att driva frågan vidare. Förutsättningarna för att en global skatt ska bli verklighet har dock bedömts vara mycket små eftersom länder som USA, Kanada och flera asiatiska länder motsätter sig en sådan skatt.

Kommissionen var tydlig med att den inte kunde tänka sig en Tobinskatt enbart för EU. Istället föreslås en årlig skatt på bankernas vinster. I ett exempel visar man att en skatt på fem procent av bankernas vinster skulle ge inkomster på närmare 250 miljarder kronor. Vad pengarna skulle användas till eller hur skatten ska utformas kom det inget besked om i dag.

I EU-kommissionens förslag påpekas att bankerna som är befriade från moms är en underbeskattad sektor i ekonomin. Eftersom samhället släppt till betydande ekonomisk medel till bankerna är det nu bankernas tur att ge ett bidrag till de offentliga finanserna, resonerar kommissionen.
– Det finns goda skäl att beskatta finanssektorn, sade EU-kommissionär Algirdas Šemeta när han presenterade förslaget. Han betonade att finanssektorn genom förslagen skulle kunna ge ett rättvist bidrag till de mest akuta frågorna inom EU och globalt.

Anders Borg (M) och hans finansministerkollegor kommer att börja diskutera förslagen den 19 oktober och frågorna kommer även upp på stats- och regeringschefernas toppmöte i slutet av oktober. Ett utarbetat lagförslag väntas inte förrän under 2011.