Hoppa till artikelns andra spalt.

Danskar nöjda med världens högsta skattetryck

Danskarna betalar med glädje världens högsta skatter. Det skriver ekonomitidningen Børsen
i dag efter att ha gjort en opinionsundersökning där närmare 70 procent
av de tillfrågade säger sig vara nöjda med skattenivån.

Även bland de borgerliga kärnväljarna är motståndet mot skattesänkningar tydligt. Av de konservativa och liberala vänstres väljare säger 37 procent respektive 44 procent ”nej” till ett sänkt skattetryck.

De konservativas ordförande Henriette Kjær beklagar till Børsen att skattefrågan varit så frånvarande i debatten.

Det samlade skattetrycket i Danmark var 2008 48,2 procent medan det svenska skattetrycket kvalade in på en andra plats med motsvarande 47,1 procent enligt Eurostat. Genomsnittet i EU låg vid samma tid på knappt 40 procent.