Hoppa till artikelns andra spalt.

Solidaritet och infrastruktur ska klara gasbehov

Europaparlamentet ställde sig i dag bakom ett förslag om säkrare gaslager vid händelse av en energikris. Den nya lagstiftningen ska säkra samordningen om gasleveranserna skulle störas.

– Det här är ett viktigt led i att trygga gastillgången i alla hushåll även vid leveransstörningar, sade energikommissionär Günther Oettinger på tisdagen.

De nya reglerna innebär bland annat gemensamma handlingsplaner och krav på solidaritet mellan medlemsländerna om en allvarlig leveransstörning skulle uppstå. Infrastrukturen ska byggas ut på en del håll och gasleverantörer måste ha ett gaslager på minst en månads vinterförbrukning.

Bakgrunden till lagstiftningen är framförallt gaskrisen 2009 när Ryssland ströp alla leveranser till Ukraina efter en dispyt om priset. När det ryska statliga gasbolaget misstänkte att Ukraina använde sig av leveranserna till EU-länder som transporterades i pipeline genom landet stängdes även de av. Beredskapen var på många håll undermålig samtidigt som kylan gjorde behoven särskilt stora.