Nu ska EU stoppa storskaliga och gränsöverskridande cyberattacker.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström vill stoppa cyberattacker

Genom skärpt lagstiftning vill EU-kommissionen förhindra cyberattacker från terrorister. Bland annat ska samordningen mellan myndigheter och företag öka.

EU trappar upp kampen mot så kallade cyberbrott. Olika händelser pekar på att försöken att slå ut datasystem blir allt fler och allt allvarligare. 2007 slogs de estniska myndigheternas datasystem ut efter en koordinerad cyberattack. Förra året hindrades franska militärplan från att lyfta på grund av ett angrepp. Det senaste exemplet gäller en attack från det så kallade Stuxnet där iranska kärnanläggningar misstänks ha angripits. Experter har kallat Stuxnet det första riktiga cybervapnet som skulle kunna påverka den fysiska världen genom att rikta felaktiga order till kärnkraftsanläggningarna.

Cecilia Malmström, kommissionär för bland annat brottsbekämpning i EU, menar att dagens förslag är nödvändigt för att bekämpa den här typen av attacker i framtiden, som skulle kunna användas av terrorister.
– Det är inte längre tonårspojkar som sitter i någon källare som vill visa sig duktig genom att hacka en hemsida. Med de här programmen är det möjligt att hitta mycket känslig information och utföra storskaliga attacker.

Dagens EU-lagstiftning omfattar inte storskaliga, landsgränsöverskridande cyberattacker. Med de föreslagna förändringarna ska det bli lättare för polisen att samarbeta i dessa frågorna och straffen för brotten skärps.
– Det löser naturligtvis inte alla delar av cyberbrott men det gör det lättare för oss att klara av och förhindra sådana här attacker i framtiden, säger Cecilia Malmström.

Samtidigt med den skärpta lagstiftningen stärks även den EU-myndighet som ansvarar för säkerhet på nätet, ENISA. Med det nya mandatet ska ENISA samordna myndigheter och privata företag, utföra ekonomiska analyser och kampanjer för att höja medvetandet om risker för brott som utförs på nätet.
– Att skapa förtroende för nätet är mycket viktigt för att den digitala ekonomin ska kunna nå sin fulla potential, sade Neelie Kroes, EU:s IT-kommissionär.

Förslagen ska godkännas av EU-parlamentet och EU:s ministerråd innan de kan träda ikraft.