Hoppa till artikelns andra spalt.

Barroso: EU2020 blir en succe

Under den pågående ekonomiska forumet för central och östeuropeiska länder i polska Krynica fick EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso frågan varför EU2020 skulle bli en framgång när föregångaren Lissabonstrategin blev ett misslyckande. Han svarande att sammanhanget nu var ett helt annat inte minst med tanke på den ekonomiska krisen och globaliseringens effekter.

Barroso liknade förslagen i Inre marknadsakten, vilken antas läggas fram av kommissionen 6 oktober, som ”en viktig milstolpe”. Det rapporterar Euractiv i dag.