Tilliten till EU har under 2010 minskat i Europa.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Européer tappar tron på EU

EU genomgår just nu en förtroendekris. Färre européer än tidigare uppger att de litar på unionens institutioner. Samtidigt önskar ett flertal en ökad ekonomisk samordning i EU.

Förtroendet minskar för de gemensamma institutionerna
Tilliten till EU:s institutioner har sjunkit. EU-genomsnittet av svarande som uppger att de litar på EU ligger på 42 procent. Det är sex procentenheter färre än vid den förra mätningen i höstas. Skillnaderna i förtroende är stora mellan medlemsländerna. 68 procent av esterna säger sig lita på EU, 65 procent av slovakerna likaså, 61 procent av befolkningen i Danmark och Bulgarien men bara 20 procent av britterna.

Mätning: 26 641 personer i 27 EU-länder intervjuades 5-28 maj. Källa: Eurobarometer.

EU-medborgarna önskar mer samordning
Medan tilliten minskar vill många se en ökad EU-inblandning på det ekonomiska området. 75 procent av de tillfrågade svarar att de vill ha starkare samordning av den europeiska ekonomiska politiken. Här sticker slovakerna ut med 89 procent medan 60 procent av de mer EU-skeptiska britterna vill ha gemensamma regler. Nästan lika många anser att deras land måste genomgå omfattande reformer för att hantera framtida problem, och 71 procent av européerna säger sig vara beredda att stå ut med sådana reformer.

Mätning: 26 641 personer i 27 EU-länder intervjuades 5-28 maj. Källa: Eurobarometer.

Islänningar skeptiska till medlemskap
I slutet av juli ansökte Island om att inleda förhandlingar om ett framtida EU-medlemskap. Skepsisen mot EU är dock stark och debatten under sommaren har varit hetsig. Besvikelsen över den isländska krisen och Europas agerande är stark enligt isländska medier, liksom oron för hur fisket och jordbruket ska påverkas av ett medlemskap. Ja-sidan argumenterar för en stabilare ekonomi och vill ersätta kronan med euron. Hittills verkar inte islänningarna övertygade, en opinionsmätning visar att bara 29 procent av de tillfrågade tror att Island kan dra nytta av ett EU-medlemskap, jämfört med unionens genomsnitt på 49 procent.

Mätning: 526 islänningar intervjuades 5-28 maj. Källa: Eurobarometer.

Britter oroade inför framtiden
I Storbritannien just nu är framtidstron låg. Enligt en färsk opinionsundersökning anser den stora majoriteten britter, 86 procent, att landets ekonomi är dålig och få tror på en snabb uppgång. 63 procent beskriver sin egen ekonomi som svajig och 40 procent av de tillfrågade uppger att de oroar sig för att förlora jobbet.
Mätning: 2006 britter intervjuades 20-22 augusti. Felmarginal: 2,2 procent. Källa: Angus Reid Public Opinion.

Opinionsmätningar som vi återger här är bara några av många som publiceras varje vecka i Europa. Undersökningar kan visa olika resultat även om de sägs mäta samma sak. Opinionsundersökningarna sammanställs av Angus Reid Consultants.