I FN-deklarationen står det inte att inte alla sorters familjer räknas in i familjebegreppet, skriver Anastasia Swärd (V).

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
"Dåliga ursäkter för usel HBT-politik"

Riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus (KD) har i sin replik på mitt inlägg här på Europaportalen inget annat att presentera än samma gamla klyschor om att äktenskapet är till för man och kvinna och att heterosexuella föräldrar är det bästa för barnet. Det skriver Anastasia Swärd, kvinnopolitisk sekreterare för Vänsterpartiet.

Till grund för sina ståndpunkter för han ett resonemang om hur olika de biologiska könen är varandra. Han hänvisar också till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Men ingenstans i FN-deklarationen står det att vuxna män och vuxna kvinnor inte har rätt att ingå äktenskap med män eller kvinnor. Och ingenstans står att inte alla sorters familjer, ensamstående föräldrar med barn, två pappor med barn, två mammor med barn eller varför inte två pappor och två mammor med barn skulle inräknas under deklarationens familjebegrepp.

Det är tydligt att Sacrédeus i sin vurm för det heterosexuella äktenskapet helt offrar de mänskliga rättigheterna för HBT-personer på kärnfamiljens altare. Hur Sacrédeus inställning ska gå ihop med KD:s valslogan "Ett mänskligare Sverige" är en fråga som återstår att besvara. Eller kan det vara så att KD:s definition av vad som är "mänskligt" inte omfattar alla människor?

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.