Övergödningen är fortfarande ett av de största problemen i Östersjön.

Bild: Helcom

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tar över Östersjöarbete

I dag tar Sverige över ledarskapet för en renare Östersjö. Övergödningen står på dagordningen och fler möten på ministernivå.

Marinbiologen Fransisco Nascimento håller på att ta vattenprover vid Askölaboratoriet i Stockholms skärgård. Han är nydisputerad doktorand och klar över vad som måste göras i Östersjön:
– Frågan om övergödningen måste lösas. Det kräver ett starkt samarbete med länderna runt Östersjön och det är viktigt att verkligen få med alla, säger han.

Helcom, Helsingforskommissionen för Östersjöns marina miljö, är Östersjöländernas samarbetsorganisation. Här enas länderna om rekommendationer och riktlinjer för att få liv i Östersjön. Ordförandeskapet roterar och från och med i dag är det Sverige och havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm som leder arbetet i två år.

Sverige ska verka för att det sker regelbundna möten på ministernivå, något som bland andra Naturskyddsföreningen uppmanat till. För att uppnå de svenska målen om minskade utsläpp av kväve och fosfor ska reningsgraden vid de större reningsverken öka och närmare en miljard läggs på att få jordbruken att inte läcka ut så stora mängder fosfater i Östersjön.
– Sverige står för en ganska stor del av övergödningen i Östersjön, säger Fransisco Nascimento.

Han noterar samtidigt att dagens vattenprover visar på skyhöga halter av fosfor, en av bovarna bakom algblomning.
– Den har ju inte kommit igång än, men de höga halterna visar att årets algblomning kan bli större än de senaste tre åren, säger han.
Senast i maj kom Helcom med en rapport om läget i Östersjön. Och det är fortsatt illa; bara Bottniska viken har en acceptabel status och övergödning och fiske är fortfarande stora problem.