Europdomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Bild: Council of Europe

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
"KD använder Europadomstolen för att sprida homoförakt"

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har slagit fast att europiska länder inte är skyldiga att låta par av samma kön ingå äktenskap. Det betyder inte att man inte kan åberopa mänskliga rättigheter som stöd för samkönade pars rätt att gifta sig, något som Lennart Sacrédeus (KD) säger i en kommentar till domen på Europaportalen den 29 juni. Det skriver Anastasia Swärd, kvinnopolitisk sekreterare i Vänsterpartiet.

Bortsett från det faktum att det bara var med en rösts övervikt som Europadomstolen kom fram till domen, som alltså gick emot det homosexuella parets talan mot Österrike, och bortsett från att EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna kan leda till andra framtida tolkningar, så är det märkligt om de mänskliga rättigheterna, som ju är universella och omfattar alla människor, tillåter att människor sorteras bort på grund av sin sexuella läggning. En sådan uteslutning från rätten att gifta sig, eller vad det än må vara, talar emot hela principen om de mänskliga rättigheterna. Jag kan bara hoppas att Sacrédeus tolkning av Europadomstolens totala hjärnsläpp inte delas av det stora flertalet.

Självklart kan vi aldrig stillatigande acceptera att de mänskliga rättigheterna inte gäller alla. Vi kan inte acceptera att de mänskliga rättigheterna blir någon sorts folkrättens take-away där länderna kan välja och vraka vilka delar de vill ta med hem. Det vore att kapitulera helt för de konservativa homo- och kvinnofientliga krafter som mer eller mindre öppet verkar i flera länder i Europa.

Det är inte förvånande att Sacrédeus tar tillfället i akt och levererar en tolkning av domen som passar hans och Kristdemokraternas i moralism illa förklädda homoförakt. Kristdemokraterna har konstant motarbetat alla förslag till lagändringar som syftat till att förbättra livsvillkoren för HBT-personer. Partnerskapslagen, lagen om assisterad befruktning för lesbiska och lagen om könsneutralt äktenskap är bara några exempel där Kristdemokraterna krampaktigt hållit fast i sina moralkakor till argument som hämtade från den mörkaste medeltiden. Har det inte varit vurmen för den heterosexuella kärnfamiljen eller att äktenskapet av ”tradition” är till för man och kvinna, har man kommit dragandes med klyschor som att det är till ”barnets bästa” att växa upp med sina biologiska (läs gifta!) heteroföräldrar. Och av dessa anledningar är det tydligen ett stort problem för Kristdemokraterna att samkönade par kan gifta sig. Men att Europadomstolens tokiga dom råkar legitimera Kristdemokraternas föråldrade familjepolitik gör den inte mera rätt.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.