Fortfarande har inte de nya ledamöterna kommit in i parlamentet, påpekar skribenten.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Var tog de nya EU-politikerna vägen?

Trots att Sverige har rätt till två ytterligare platser i EU-parlamentet så har vi inte fått dem. Jag kräver att den svenska regeringen visar kraft och driver denna fråga. Det skriver EU-politiker Anna Hedh (S).

I november efter EU-valet 2009 trädde det nya fördraget i kraft, Lissabonfördraget. För Sveriges del betyder det att vi får ytterligare två mandat i parlamentet, från dagens 18 mandat till 20. Sammantaget är det tolv medlemsländer som får in 15 nya ledamöter.

Valresultatet gav för svensk del att Socialdemokraterna fick en ny ledamot och Piratpartiet en. Men fortfarande har inte de nya ledamöterna kommit in i parlamentet. Vad som krävs är en regeringskonferens och att medlemsländernas parlament ger klartecken. Från vår delegation i parlamentet har vi tryckt på i frågan, men det är regeringen som måste agera.

För mig som kritiker till det nya fördraget och som också tillhörde dem som krävde en folkomröstning kring fördraget i Sverige blir detta lite av antiklimax. För en av de positiva paragraferna i fördraget var att man omprövade ländernas mandatfördelning till förmån för de medelstora länderna. Men nu när fördraget är på plats fördröjs denna fråga, som är en viktig demokratisk fråga, inte minst nu när parlamentet också fått mer makt genom Lissabonfördraget. Under EU-valrörelsen lyftes denna fråga fram av de flesta partierna som något positivt. Och nu är det helt tyst.

Det är inte utan att jag som kritiker till fördraget säger "vad var det jag sa". När det väl är på plats händer ingenting! Varför driver inte svenska regeringen på i denna fråga? Beror det på att valresultatet gjorde att inget av mandaten gick till något borgerligt parti, det frågar jag mig stillsamt.

Jag kräver att den svenska regeringen visar kraft och driver denna fråga via Ministerrådet, att EU-ministern Birgitta Ohlsson agerar och väcker frågan i de länder som berörs.

Tolv länder delar på de nya femton mandaten. Förutom Sverige är det bland andra Frankrike, Österrike, Spanien, Bulgarien, Italien, Malta och Storbritannien.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.