En bekymrad Olli Rehn presenterar tre nya länder med stora budgetunderskott.

Bild: Europeiska unionen, 2010

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU pekar ut nordiska budgetunderskott

När EU utvärderar hur medlemsländerna har hanterat sina budgetsunderskott sticker Norden ut. Både Finland och Danmark varnas för att inte ha finanserna under kontroll.

– Utöver de tolv länderna vi utvärderat konstaterar kommissionen att alltför stora budgetunderskott nu finns i ytterligare tre länder. I Danmark, Finland och Cypern, sa Olli Rehn, kommissionär för ekonomiska frågor.

Den finske kommissionären inledde med att prata fotboll inför en samlad presskår på tisdagseftermiddagen i Strasbourg. Men sedan blev det allvar. EU-kommissionen har startat underskottsförfaranden mot 25 av 27 EU-länder. Tolv av ländernas akuta åtgärder sedan i december förra året har nu utvärderats och de flesta får godkänt.

Enligt regelverket får länderna inte ha större underskott än 3 procent och bruttoskulden inte överstiga 60 procent av BNP. De tre länderna som nu pekas ut har betydligt mindre underskott än de värsta syndarna. Men kommissionen kritiserar länderna för att inte ha tillräckligt långtgående sparplaner för att komma åt sina underskott.

Danmarks underskott väntas bli 5,4 procent i år och kommissionen rekommenderar den danska regeringen att genomföra planerade sparplaner så att underskottet hamnar inom ramarna till år 2013. Finland har ett mindre underskott på 4,1 procent och får därför bara ett år på sig.
– Finland behöver inte inleda sparåtgärder i år, men det är viktigt att budgetunderskottet sjunker under nästa år, sa Olli Rehn.
Han varnade också, märkbart rörd, för att Finlands fattiga skulle kunna komma att betala ett högt pris för att få statens ekonomi i ordning.

Cypern är det tredje landet som kommissionen rekommenderar åtstramningar. De har både ett budgetunderskott på strax över sex procent och en statsskuld på över 60 procent av BNP och bryter därmed mot flera regler. 2012 ska de ligga på de överenskomna nivåerna.

Tuffa besparingsbesked har blivit en del av miljontals européers vardag. Spanien och Portugal fick beröm för ambitiösa sparprogram. Båda länderna kommer de närmaste åren att genomgå omfattande strukturella reformer och nedskärningar av sina välfärdssystem. Även Irland, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Slovenien, Österrike och Slovakien passerar kommissionens granskning.

I dagsläget är det bara Sverige, Estland och Luxemburg som har underskott inom den tillåtna gränsen. Bulgarien hörde tills nyligen till den utvalda skaran, men har visat sig ha rapporterat felaktiga siffror till Eurostat och hamnar förmodligen i högen med syndare, sa Olli Rehn.