Miljöminister Andreas Carlgren (C) behöver bredda sin analys i klimatfrågan, anser skribenten.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Köpenhamnsbesvikelsen kan vändas i handlingskraft

Det finns många frågor man skulle kunna ställa till vår miljöminister angående klimatmötet i Köpenhamn. Det är också viktigt att minnas att svensk och europeisk klimatpolitik sätter otroligt höga krav redan på ett utvecklat miljöarbete. Ur en marknadsliberal synpunkt var inte Köpenhamnsmötet ett misslyckande eftersom det ledde till diskussion och förståelse mellan parterna. Om man däremot väljer andra teoretiska utgångspunkter finns det mycket kvar att önska. Det skriver Helena Moen.

Vågen av förväntan slog mot en klippa av klimatpolitik enligt Sveriges miljöminister Andreas Carlgren (C) som talade på SLU på Umeå Universitet den 26e mars 2010. Den maktpolitiska kartan ritades upp i fråga om hur det fortsatta klimatsamarbetet skulle se ut. Detta hindrar dock inte oss inom EU att sätta upp ännu högre satta mål enligt honom utan kan istället hjälpa till att ge EU potential att stå i täten för miljöarbetet internationellt.

Att det inom klimatdebatten faktiskt finns olika teoretiska inriktningar framkom inte under Carlgrens föreläsning vilket skulle kunna ses som ett problem då viktiga delar av klimatfrågan på det sättet osynliggörs. Jag antar att Carlgren själv har en marknadsliberal syn på klimatfrågan eftersom han utgår från att den ekonomiska tillväxten är första prioritet för mänskligheten men också eftersom han verkar utgå från att klimatkrisen är i antågande men inte ännu här. 

Den marknadsliberala inriktningen sätter även stort hopp till mänskligheten och den tekniska utvecklingen som lösningen på de klimatmässiga miljöproblemen. Även hela idén med att arbeta genom överenskommelser på stora internationella konferenser kan enligt mig beskrivas som marknadsliberal när man talar om akademiska teorier som behandlar klimatfrågan.

Annons

Solkraften är enligt Carlgren något som växer stort i Kina och han menar att vi inte ska missta oss på Kinas miljöengagemang. Köpenhamnsmötet handlade enligt honom till stor del om priset på koldioxid och detta startade en maktpolitisk kamp mellan Kina och USA. Klimatavtalet diskuteras nu ingående på EU- nivå enligt Carlgren. Tack vare vattenkraft, kärnkraft och vindkraft kan Sverige enligt honom inom kort få en närmast koldioxidfri energikonsumtion.

En annan teoretisk inriktning rörande klimatfrågan representeras av de som kallar sig Social greens. Dessa teoretiker antar till skillnad från marknadsliberalerna att den tillväxt vi idag förlitar oss på har en gräns. Utgångspunkten för social greens blir att klimatkrisen redan är ett faktum och att vi därmed inte har någon tid kvar att förlora. Holism och antropocentrism är centrala begrepp inom denna teori och ger även en fingervisning om vad denna teori diskuterar i första hand. Denna utgångspunkt ger självklart även helt andra lösningar på samma problem och jag anser att det skulle vara intressant med ett bredare svar på vad som faktiskt är problemet med klimatpolitiken idag.

Ett Svenskt mål enligt Carlgren är att transportsektorn till år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen. Självklart frågade jag om han med detta menade att Norrbotniabanan äntligen skulle påbörjas men fick svaret att planen kommer ut inom några veckor men att förändringarna givetvis måste gynna hela Sverige.

Carlgren avslöjade dock att rekordstora satsningar på järnvägsnätet kommer att presenteras och eftersom ekonomiska spelregler för klimatområdet har visat sig avgörande till exempel inom utvecklingen av miljöbilar så kommer en stor satsning även äga rum inom det området. Järnvägssatsningen kommer vara större än vägnätssatsningen i Carlgrens förslag men flygtrafiken kommer fortsätta ligga på EUs nivå eftersom det enligt honom handlar om en internationell satsning om det ska bli en förändring.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.