För första gången blir idrott en fråga för EU-samarbetet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Idrott nyhet på ministermöte

I dag firas Europadagen. Datumet är valt eftersom Schumandeklarationen, om ett enat Europa för att bevara freden, lades fram den 9 maj 1950.

På måndag träffas EU:s utrikesministrar i Bryssel. Huvudteman är det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland i ryska Rostov och uppföljningskonferensen av icke-spridningsavtalet. Även eventuella sanktioner mot Iran står på agendan, liksom piratbekämpning utanför Somalias kust.

Utvecklingsministrarna ska träffas för att diskutera FN:s millenniemål som både EU och USA har lovat att satsa mer på. Diskussionen väntas inkludera biståndsnivåer och biståndseffektivitet.

Idrott står på agendan när Rådet för ungdoms-, utbildning och kulturfrågor träffas i Bryssel på måndag. För första gången ska medlemsländerna vädra sina synpunkter på idrottspolitik, eftersom Lissabonfördraget ger möjligheter till ett formellt samarbete på området. Här har Sverige den formella ståndpunkten att idrott i huvudsak bör vara en nationell angelägenhet.

På måndagen ska  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor rösta om det så kallade finanspaketet som syftar till att reformera finansmarknaderna i EU. Paketet omfattar bland annat ett nytt direktiv som ska reglera förvaltare av olika alternativa investeringsfonder, såsom hedgefonder och riskkapital.

Samma parlamentsutskott ska  också rösta om centerpartisten Lena Eks betänkande om ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön. Åtta medlemsländer kring Östersjön kommer att medverka i det nya forskningsprogrammet, som fått namnet Bonus.

På tisdag är det utbildningsministrarnas tur att prata om vilka utbildningsnivåer man ska satsa på i EU2020-strategin. Sverige ska säga några väl valda ord om Umeå, som är föreslagen kulturhuvudstad 2014.

På onsdag får ministerrådet en uppdaterad rapport över utvecklingen i potentiella euroländer. Åtminstone vartannat år görs rapporten, som granskar framsteg och bakslag av de överenskomna kriterierna för kandidatländerna, dit hör bland andra Estland, Polen och Sverige.

På fredag är det dags för den årliga konferensen för medlemsländernas talmän från de nationella parlamenten. Även Europaparlamentets talman är inbjuden. I år går den av stapeln i Stockholm och invigs av kung Carl XVI Gustaf.

Under veckan förbereder sig parlamentarikerna inför nästa veckas omröstningar i Strasbourg. Då ska bland annat energieffektivitet, märkning gav textilier och regelverk för egenföretagande kvinnor avhandlas.