Greklands tredje krispaket är nu klart och första låneutbetalningen gjordes på torsdagen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s ekonomi på uppgång

EU går mot en ekonomisk återhämtning. Tillväxten förväntas i år öka och arbetsmarknaden stabiliseras. Enligt EU-kommissionens ekonomiska vårprognos kommer alla länder utom Grekland att ha en positiv tillväxt 2011.

EU:s ekonomi är på väg mot en återhämtning. Efter att ha genomlevt den djupaste recessionen i EU:s historia spår nu EU:s ekonomiska vårprognos en tillväxt med 1,0 procent i år och 1,75 procent nästa år.

Återhämtningen skiljer sig däremot mycket mellan medlemsstaterna. Lettland, Litauen, Spanien, Irland, Grekland och Cypern förväntas få negativ tillväxt i år, men redan 2011 spår EU-kommissionen att alla länder utom Grekland kommer att ha en positiv tillväxt.
– De förbättrade utsikterna för ekonomisk tillväxt detta år är goda nyheter för Europa. Nu måste vi se till att tillväxten inte äventyras av risker som har att göra med den finansiella stabiliteten, sade Olli Rehn, EU-kommissionär med ansvar för ekonomi- och finansfrågor, i ett uttalande.

EU:s regeringar har satsat miljarder på olika krisåtgärder, vilket anses vara en anledning till att ekonomin nu sakta återhämtar sig. Däremot förväntas EU:s totala budgetunderskott öka till 7,2 procent av BNP, men beräknas nästa år minska till 6,8 procent. Alla länder utom Sverige, Estland och Bulgarien kommer 2010 att bryta mot EU:s högsta tillåtna budgetunderskott på tre procent av BNP.

I vårprognosen framgår även att den ekonomiska krisens effekter på arbetsmarknaden ser ut att bli mindre än väntat. Arbetslösheten i EU kommer i år att hamna på nästan tio procent, en halv procentenhet lägre än väntat, och 2011 förväntas sysselsättningsgraden öka. Skillnaderna är däremot stora inom medlemsstaterna och både i Spanien och i Lettland väntas arbetslösheten hamna omkring 20 procent.