EU halkar efter i miljöinvesteringar, varnar en ny rapport.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kan höja klimatmålen

EU kan höja klimatmålen. Utsläppen av växthusgaser bör minskas med 30 procent istället för 20, föreslår EU-kommissionen.

EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard presenterade vid lunchtid på onsdagen en analys av vad ett höjt utsläppsmål skulle få för effekter för medlemsländerna.

– Det här tar fram EU:s egenintresse i frågan. Det är en bra utgångspunkt att man vill skapa ett innovativt Europa och betonar kostnaden för gas- och oljeimport i framtiden, kommenterar Stefan Henningsson, chef för WWF:s klimatprogram i Sverige.

Syftet med rapporten är att väcka liv i den avsomnade klimatdebatten. Efter de strandade Köpenhamnsförhandlingarna har Connie Hedegaard uttryckt att hon inte tror på ett avtal i Mexiko i höst utan först på klimatkonferensen i Sydafrika 2011. På onsdagen sa hon att Europa först måste ta sig ur krisen men att unionen, när tiden är mogen, ska höja ribban i klimatarbetet.

Enligt forskarnas kalkyler har den ekonomiska krisen fört med sig minskade utsläpp, minskad efterfrågan på energi och effektiviserat energiförbrukningen. Det gör att den ekonomiska kostnaden för att nå klimatmålen har minskat. Å andra sidan, skriver rapporten, har krisen också gjort att delar av näringslivet inte har råd att investera i modernare teknik i nuläget.
– Vi trodde att vi var ambitiösa när vi satte 20 procentsmålet till 2020. Nu vet vi att vi kan göra mer. Samtidigt har krisen gjort att vi inte satsat så mycket på miljövänlig utveckling som vi sagt, sa Connie Hedegaard när hon presenterade analysen i Bryssel.

I rapporten betonas vikten av att investera i gröna näringar. När världen nu upptäcker koldioxidsnål teknik och miljövänliga tillväxtnäringar måste EU inse att omvärlden kan springa om, skriver rapportförfattarna.
– Efter Köpenhamnsmötet har flera asiatiska länder satt egna miljömål. Det händer enormt mycket inom den gröna teknikutvecklingen i exemeplvis Kina, sa Connie Hedegaard.

Annons

Stefan Henningsson på Världsnaturfonden håller med.
– EU är i dag inte den mest attraktiva marknaden för grön teknik att verka i. Det beror på att EU har för mycket dialog med de parter som utgör problemet. Man måste prata med dem som har lösningarna på hur vi ska göra, säger Henningsson till Europaportalen.

Men rapportförfattarna lägger in en brasklapp. Utsläppsnivåerna ska skärpas bara om ”andra viktiga ekonomier gör sin beskärda del”.

– Det är precis det man inte ska göra, säger Stefan Henningsson. Man ska inte villkora efter vad de andra viktiga ekonomierna gör. EU är redo att ta steget ändå. I Köpenhamn valde man att inte ta steget för att ett fåtal var emot. Men om EU visar att det här är bättre för vår framtida ekonomi, sätter det också press på de andra länderna.

Han tror att chanserna till ett bindande klimatavtal ökar om EU visar vägen och betonar kostnader för att inte göra en omställning av ekonomin.

EU ska diskutera frågan i juni men väntas inte anta något förrän tidigast vid ett extrainsatt möte i september.

Målet för EU:s övergripande klimatarbete är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade.