Krångliga regler försvårar namninsamling.

 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige vill förenkla för namninsamlingar i EU

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) vill ha ett tydligare medborgarperspektiv för namninsamlingar i EU. Bland annat vill Sverige att tidsgränsen för insamlingarna ska tas bort.

Annons

Som Europaportalen tidigare berättat har EU-kommissionen föreslagit ett omfattande regelverk för namninsamlingar som vill påverka EU-lagstiftningen, det så kallade medborgarinitiativet. Risken är att de höga kraven kan försvåra organiseringen av namninsamlingarna och att endast ett fåtal klarar sig hela vägen till EU-kommissionens bord.

När frågan på måndagen för första gången diskuteras på ministernivå i EU har Sverige två ändringsförslag. Dels vill regeringen att tidsgränsen på ett år från det att en namninsamling registreras tills dess att den är klar tas bort och dels att EU-kommissionen inte ska ha en extra kontroll av namninsamlingens legitimitet när den väl blivit godkänd och satt igång.
– Det vore olyckligt om medborgarinitiativet krånglas till. EU behöver mer debatt inte mindre, säger Birgitta Ohlsson EU-minister (FP) i ett uttalande på måndagen.