EU-kommissionens förslag omöjliggör i praktiken för medborgarinitiativ anser skribenten.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Malmström måste stå upp för sina ideal

Medborgarinitiativet kan bli ett kraftfullt verktyg om det används rätt. Men tyvärr försöker nu kommissionen fuska bort möjligheten genom att krångla till reglerna. Det skriver EU-parlamentariker Anna Hedh (S).

Att EU med Lissabonfördraget får ett nytt verktyg – medborgarinitiativet - är bra. Om en fråga lyckas samla en miljon namnunderskrifter måste EU-kommissionen ta ställning till de krav som medborgarna för fram. Men tyvärr försöker nu kommissionen fuska bort möjligheten genom att krångla till reglerna med krav på bland annat personnummer på dem som deltar i en sådan namninsamling.

Hur har Cecilia Malmström agerat i EU-kommissionen på detta förslag, som gör det i praktiken nästan omöjligt för medborgare att få fram sina åsikter? Cecilia Malmström var ju den politiker som gav dels medborgarinitiativet ett ansikte och dels kraftfullt krävde att Europaparlamentets flyttcirkus till Strasbourg skulle upphöra.

Annons

Till och med hennes egen partikamrat Anders Ekberg (FP) kritiserar kommissionens förslag och menar att namninsamlingen om att stoppa parlamentets flyttande mellan Bryssel och Strasbourg enligt de föreslagna reglerna är ogiltig. Var står Cecilia Malmström nu i dessa frågor? Som nybliven kommissionär hade vi alla förväntat oss att hon skulle driva frågorna vidare och stå upp för sina egna förslag. Men vi möts av tystnad från hennes sida. Så mycket var det engagemanget värt.

Medborgarinitiativet kan bli ett kraftfullt verktyg om det används rätt. Det är viktigt att det finns så att vi som EU-medborgare och väljare kan komma till tals vid behov. Men då är det avgörande att det finns realistiska möjligheter att påverka innan beslut tas - inte bara genom folkvalda politiker.

Jag undrar vad Sveriges nya EU-minister Birgitta Ohlsson tycker i denna fråga. Hon har ju i olika sammanhang uttalat sig mycket tydligt om vikten av insyn och demokrati. Hur kommer regeringen att agera när förslaget ska behandlas i ministerrådet.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.