Hoppa till artikelns andra spalt.

Andersdotter och Nilsson ett steg närmare makten

Redan nästa år kan Sverige ha två nya ledamöter i Europaparlamentet. Ett avgörande beslut väntas vid sommarens EU-toppmöte.

Snart är de formella hindren borta för att Amelia Andersdotter (PP) från Lund och Jens Nilsson (S) från Östersund ska kunna ta plats i Europaparlamentet, därmed växer antalet svenska ledamöter till tjugo.

Först måste dock de formella hindren klaras av. Ett viktigt steg på vägen togs på onsdagen när Europaparlamentets konstitutionsutskott sade ja till att snabba upp processen genom att inte inkalla ett särskilt konvent. Istället ska frågan behandlas under EU:s toppmöte i juni.

Om Europaparlamentet vid sin slutbehandling i maj följer utskottets förslag kommer de nya ledamöterna att kunna inta sina platser redan nästa år efter att EU-ländernas parlament godkänt förändringen.

Förslaget att utöka parlamentet med 18 platser tillkom förra året med villkoret att Lissabonfördraget först måste antas, vilket skedde senare på hösten. Tolv EU-länder, varav Sverige ges två platser, får dela på de nya mandaten medan Tyskland som enda land får tre platser färre. Det sker dock först vid nästa parlamentsval som äger rum 2014.