Annons

Att slopa årsbokslut kan kosta mer än det smakar.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Wikström (FP) ägnar sig åt klassisk populism

Folkpartiet försöker plocka hem billiga poäng i frågan om årsbokslut i så kallade mikroföretag. Men förslaget är förhastat och har kritiserats av viktiga instanser, där ibland av småföretagarna själva. Ingen har något att vinna på förhastad företagspopulism. Det skriver EU-politiker Göran Färm (S) och Olle Ludvigsson (S) i replik till Cecilia Wikström (FP).

Cecilia Wikström är uppenbarligen fast besluten att försöka plocka hem billiga poäng i frågan om årsbokslut i så kallade mikroföretag (Europaportalen 100319). Från vår utgångspunkt kan vi dock inte acceptera hennes tunnelseende och frånvaro av riktig analys. Vi ägnar oss av princip varken åt populism eller att sjösätta illa utredda reformer. Därför blir våra slutsatser helt andra än Wikströms.

Det är ett klassiskt populistiskt argument som Wikström för fram. Hon hävdar att det skulle vara så självklart att slopa en så viktig hörnsten som årsboksluten att saken inte ens behöver utredas ordentligt. Hon menar att det inte är nödvändigt att väga för- och nackdelar, att lyssna på alla involverade parter eller att ta hänsyn till vad tunga experter har att säga. Om Wikström vill driva politik på det sättet är det bara att beklaga, men vi viker inte från regeln att inte stifta lag förrän vi är säkra på att det är klokt.

För det första är det alltså så att kommissionen fått hård kritik även från Wikströms partikollegor för att inte ha tagit hänsyn till de negativa sidorna med att slopa årsboksluten. Den information som försvinner med årsboksluten måste spridas via andra kanaler, vilket totalt sett kan leda till en ökad administrativ börda.

För det andra väljer Wikström att nonchalera mycket centrala småföretagarröster. En av de aktörer som arbetat mest aktivt med att försöka stoppa förslaget är paraplyorganisationen UEAPME - European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises. UEAPME representerar 82 småföretagarorganisationer från 34 länder, med sammanlagt 12 miljoner företag och 55 miljoner anställda över hela Europa. Detta är en betydelsefull aktör som vi menar att det är viktigt att lyssna på, men den bedömningen gör uppenbarligen inte Wikström.

För det tredje tycker Wikström tydligen att det är lämpligt att vägra ta hänsyn till vad den ekonomiska expertisen i Europaparlamentets ekonomi- och valutautskott har att säga. Förslaget förkastades av en bred majoritet i detta utskott, men de mycket goda argumenten därifrån kördes sedan över av Wikström och hennes kamrater i den vidare processen.

Till skillnad från Wikström vägrar vi att agera självutnämnda experter. Vi baserar vårt agerande på fakta och en bred genomlysning av alla relevanta aspekter. Detta gör att vi drar en annan slutsats än Wikström i detta fall. Om Wikström sedan vill fortsätta att rusa vidare genom sin tunnel är det beklagligt. Ingen har något att vinna på förhastad företagspopulism – allra minst företagarna själva.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.