Angela Merkel backar om IMF-lån.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland öppnar för grekiskt IMF-lån

En ledande tysk tjänsteman sade till Financial Times på torsdagen att Tyskland fortfarande trodde att den skuldtyngda regeringen i Grekland skulle kunna klara sig utan externt ekonomiskt bistånd.

– Men om man behöver hjälp, måste den komma från IMF, tillade han. Angela Merkel anser att varje annan lösning skulle vara juridiskt och konstitutionellt omöjlig.

Ett lån hos IMF kan bli aktuellt  om Grekland inte lyckas att finansiera de lån på 200 miljarder kronor som förfaller i april och maj.  Att Tyskland  öppnar för ett grekiskt IMF-lån innebär att det tidigare starka motståndet  inom euroländerna är brutet. Motståndarna anser att euroländerna ska hjälpa varandra och ogillar att IMF, med högkvarter i Washington, ges inflytande på euroområdet.

IMF, Internationella valutafonden, lånar ut pengar till krisdrabbade länder i världen. Som motprestation kräver den hårda åtstramningar i ländernas statsbudgetar.