Annons

I Albanien vräks romer utan att acceptabla alternativ erbjuds.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Okritisk media underblåser rasism

I Österrike och Storbritannien är det mediala trycket mot invandrare hårt. Det är en av slutsatserna i Europarådets senaste rapporter om rasism.

Europarådet presenterade i veckan fyra lägesrapporter om rasism och främlingsfientlighet i Österrike, Estland, Storbritannien och Albanien. Framsteg för ökad tolerans görs i alla fyra länder, men Europarådet menar att det ännu finns mycket att göra för att förhindra främlingsfientlighet och intolerans.

I Österrike har medierna en alltför okritisk inställning till främlingsfientlighet, menar rapporten. Österrikisk media har ingen självreglerande instans, liknande Pressens opinionsnämnd i Sverige. Detta har lett till att högerextrema grupper öppet har kunnat exploatera fördomar mot immigranter, asylsökande, judar och muslimer.

Antalet rasistiska incidenter har ökat i Storbritannien. Många av landets minoritetsgrupper har påverkats negativt av de anti-terrorismlagar som skapades efter 11 september 2001. Resultatet har blivit att många grupper, framförallt muslimer, känner sig alltmer utsatta. Även i brittisk media porträtteras immigranter, muslimer och så kallade resande negativt.

Situationen för den rysktalande minoriteten i Estland har blivit bättre men fortfarande saknar många av dem medborgarskap. I dagsläget är nästa var tionde person som bor i landet statslös, vilket innebär att de inte har rätt att rösta i nationella val. För att få ett estniskt medborgarskap måste den som ansöker göra ett test för att bevisa att personen behärskar estniska språket och landets konstitution. Det är främst äldre som inte klarar testen, men rapporten menar att mer måste göras för att den rysktalande minoriteten ska integreras i det estniska samhället.

Albanien har en väldigt homogen befolkning, de flesta är etniska albaner. Men det finns mindre grupper av romer och egyptier. Landet saknar en myndighet för att förhindra diskriminering. Detta skapar ett klimat där medvetenheten om orättvisor mellan de olika grupperna är låg. Rapporten tar upp upprepade vräkningar av dessa två minoriteter utan att de först erbjuds acceptabla alternativ.

Den grupp som utsätts för den mest omfattande diskriminering är romer. Alla fyra rapporter är starkt kritiska till hur de behandlas. EU beslutade i februari att göra det lättare för utsatta grupper att få stöd att bygga bostäder. Stödet är riktat mot framförallt romer.