Skattekommissionär Algirdas Semeta

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kontroversiellt förslag på väg

EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta planerar att lägga ett lagförslag om en gemensam minimiskatt på koldioxid. Förslaget spås väcka starka protester, flera medlemsländer motsätter sig en EU-inblandning i frågan.

Om skattekommissionär Algirdas Semeta får sin vilja igenom kommer förslaget på en gemensam minimiskatt att presenteras redan i nästa månad.
– Enligt min uppfattning är det nu möjligt att starta en diskussion med kollegorna i kommissionen, sade Semeta till European Voice.

Frågan om gemensam koldioxidskatt har varit uppe tidigare när Semetas föregångare Laszlo Kovacs redan 2008 ville lägga ett förslag. Kommissionens ordförande José Manuel Barroso tyckte då att förslaget var för kontroversiellt och var orolig att det skulle komma att hämma stödet till EU:s agenda om klimatåtgärder.

För att förslaget ska gå igenom krävs ett enhälligt stöd från medlemsstaterna och Storbritannien är ett av länderna som har uttalat sig kritiskt.
– Vi stödjer inte förslaget om en obligatorisk gemensam europeisk koldioxidskatt. Medlemsstaterna är själva bäst lämpade att välja sina metoder till klimatförändring, säger en brittisk diplomat.

Gemensam koldioxidskatt har tidigare föreslagits som en finansieringskälla för EU:s klimatåtgärder. Skattepolitik är däremot ett svårbehandlat område där alla EU:s medlemsländer har vetorätt. Förslaget har avvisats flera gånger under de senaste decennierna.

Sverige införde tillsammans med Finland och Danmark koldioxidskatt i början av 1990-talet och ämnade ta upp frågan igen under ordförandeskapet 2009. Det kunde dock inte göras utan ett förslag från kommissionen.