Miljöminister Andreas Carlgren (andra från vänster) tillsammans med sina kollegor under måndagens möte.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Klimatavtal kan komma att återvinnas

Förhoppningarna om att ett nytt bindande klimatavtal ska nås under nästa toppmöte i Mexiko är låga. För att undvika att världen står utan klimatavtal vill nu EU:s miljöministrar arbeta för att förlänga det utgående Kyotoprotokollet.

EU:s långsiktiga mål är ett nytt legalt bindande avtal för utsläpp. Tills ett sådant avtal utarbetats får en förlängning av Kyotoprotokollet brett stöd hos unionens miljöministrar, enligt den svenske miljöministern Andreas Carlgren (C). Miljöministrarna möttes på måndagen i Bryssel för att diskutera EU:s framtida klimatstrategi. Kravet för att förlänga protokollet är att tillräckligt många andra industriländer och den grupp utvecklingsländer som har de snabbast växande utsläppen också går med på att förlänga det.
– Om inte andra länder går med på en förlängning det kommer vi inte att lösa klimatproblemen, säger Andreas Carlgren.

Kyotoprotokollet reglerar de globala utsläppen av växthusgaser och dess mandat sträcker sig fram till 2012. Därefter finns i dagsläget inget legalt bindande klimatavtal. Vid klimattoppmötet i Köpenhamn i december i fjol var tanken att ett nytt avtal skulle tas fram. Överenskommelsen som nåddes var dock en besvikelse och världen stod utan en riktig uppgörelse.

Vid Köpenhamnsmötet anklagades EU för att vilja skrota Kyotoprotokollet och flera utvecklingsländer menade att industriländerna försökte smita ifrån sitt ansvar för utsläpp som den rika världen under årens gång bidragit med. Men Kyotoprotokollet i sin nuvarande utformning täcker bara in 30 procent av de globala utsläppen, och därav ställer EU krav på att tillväxtländer som Kina och Indien också måste med i en förlängning av avtalet. En annan viktig part är USA, som valde att ställa sig utanför Kyoto.

Annons

Under måndagen besökte även den mexikanske miljöministern Juan Rafael Elvira Quesada Bryssel för att diskutera vilka förväntningar hans europeiska kollegor har på nästa klimattoppmöte som hålls i Cancún i Mexiko i slutet av året. På frågan om han tror att ett legalt bindande avtal kommer att nås under det mötet svarade han att Mexiko inte har några planer på ett legalt bindande avtal.
– Vår intention är att visa världen att det finns genomförbara utsläppsmål och vara flexibla, säger Juan Rafael Elvira Quesada.

Den mexikanske miljöministern får medhåll av sin svenske kollega.
– Jag tror att det är mindre sannolikt att vi lyckas nå ett bindande avtal i Mexiko, säger Andreas Carlgren.

EU:s klimatkommissionär, Connie Hedegaard, ser inte det som ett fullständigt misslyckande om hennes om andras förväntningar på ett uteblivet avtal i Mexiko slår in.
– Alla steg på vägen är viktiga, säger hon.

Ett av dessa viktiga steg är att de så kallade snabbstartspengarna så snart som möjligt kommer i rullning. Pengarna, från EU:s sida 24 miljarder kronor årligen mellan 2010 och 2012, är öronmärkta för att hjälpa utvecklingsländer att minska sina utsläpp.

EU:s långsiktiga mål om ett legalt bindande klimatavtal får ser ut att få vänta. Alternativet, en förlängning av Kyotoprotokollet, blir i stället det nya målet för unionen. Under FN:s ministermöte i Bonn i maj kommer EU troligtvis att presentera sin nya ståndpunkt.