Bild: Christian Wohlert

Hoppa till artikelns andra spalt.

"Jag delar den tyska synen om IMF"

Fredrik Reinfeldt ställer sig sida vid sida med Tysklands Angela Merkel i fråga om hjälp till Grekland vid dagens toppmöte. Merkel har den senaste veckan förklarat att inga bidrag kan komma utan att den Internationella valutafonden tar sig an den största delen av ett räddningspaket.
– Jag delar den tyska synen att IMF behövs. IMF har ju varit med i flera europeiska länder nyligen, som i Lettland och Island. Sedan har till exempel Sverige valt att vid sidan av det gå in med bilaterala lånestöd. Om eurozonens länder vill göra det för Grekland så välkomnar jag det, säger Fredrik Reinfeldt inför mötet i Bryssel.

Att en europeisk räddningsinsats skulle strida mot Lissabonfördraget, som har en så kallad ”no bail-out ”-klausul som innebär att ett land inte kan räkna med att räddas av de andra, anser inte Fredrik Reinfeldt.
– Om det blir aktuellt med lån handlar det om marknadsmässiga villkor och en bilateral insats som begränsar sig till en mindre grupp av länder, säger Reinfeldt till Europaportalen.

Tysklands förslag på att kunna kasta ut länder som inte håller sig till reglerna tror han dock inte på. Först ska de bestraffningsmöjligheter som redan finns tas i bruk.
– Om man inte har kraft att använda de sanktionsmöjligheter som finns kan man ifrågasätta trovärdigheten att fråga efter nya.