EU:s el- och gasledningar ska byggas ut.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Historisk storsatsning på energiprojekt

EU satsar 23 miljarder kronor på nya energiprojekt. Stödpaketet, som är unionens största någonsin, ska gå till gränsöverskridande gas- och elprojekt för att säkra energitillförseln och skapa jobbtillfällen.

De 23 miljarderna ska hjälpa till att ta EU ur den ekonomiska krisen. Meningen är att pengarna ska se till att 43 olika energiprojekt får en ekonomisk injektion. Projekten ska samfinansieras och man hoppas att runt 220 miljarder kronor ska komma från privata investerare.
– Pengarna kan göra att energiinvesteringar genomförs även i svårare tider, sade den ansvarige kommissionären Günther Oettinger på torsdagen.

Syftet med projekten är att koppla samman energinäten i EU för att undvika att länder blir isolerade om deras energitillförsel skulle gå sönder eller strypas. De baltiska länderna, Irland och Malta hör till dem som i dag ligger i farozonen för ett sådant scenario.

Av dessa pengar får Svenska kraftnät tillsammans med lettiska och litauiska företag ungefär 1,4 miljoner kronor för att planera kraftförbindelser mellan de baltiska länderna och Sverige.

I mars 2009 avsatte EU runt 40 miljarder kronor för att hjälpa unionen ur den ekonomiska krisen. 15 miljarder öronmärktes i december förra året till vindkraft och lagring av koldioxid.