Vindkraft är en av satsningarna för att EU ska nå energimålen 2020.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kan nå energimål

EU-ländernas mål för användandet av mer förnyelsebar energi kommer att uppnås. Det förutspår en prognos framtagen av EU-kommissionen.

EU:s medlemsstater ska år 2020 tillsammans nå målet om att 20 procent av energikonsumtionen ska komma från förnyelsebara källor. En prognos visar att målet till och med kommer att nås med en liten marginal.

22 medlemsstater räknar med att kunna nå sina energimål och tio av dem kommer troligtvis att överstiga målen. Satsningar kommer främst att ske inom vindkraft, solenergi, biogas och biomassa.

Annons

EU:s mål ligger på 20 procents förnyelsebara energikällor. Den slutliga siffran förväntas däremot hamna på 20,3 procent.
– Prognosen visar att medlemsländerna ser väldigt allvarligt på förnyelsebar energi, det här är en viktig milstolpe för målen om 2020-strategin, sade Günther Oettinger, kommissionär med ansvar för energifrågor, i ett uttalande.

Sverige är ett av länderna som troligtvis kommer att överstiga sitt mål som ligger på 49 procent. Prognosen visar att Sverige i nuläget förväntas nå 50,2 procent år 2020.
– Det är den svenska energipolitiken som helhet som har bidragit till detta. Vi startade inte från noll utan har haft en aktiv energipolitik sedan 1970-talet, säger Paul Westin på Energimyndigheten till Europaportalen som förklaring till Sveriges siffror.

Paul Westin säger att Sverige har haft goda förutsättningar till att klara målen och att flera viktiga satsningar har gjorts inom området.
– Förutsättningarna för bland annat vattenkraft är mycket god och vi har ett väl utbrett fjärrvärmesystem. Vi har också varit väldigt effektiva när det gäller att lansera värmepumpar, där en del av värmen kan tillgodoräknas som förnyelsebar energi, säger Westin.