Hoppa till artikelns andra spalt.

Avtal mellan euroländerna klart på toppmötet

Euroländerna kom på torsdagskvällen överens om hur ett räddningspaket för Grekland kan komma se ut – om Grekland ber om det.

Euroländerna kom på tordagskvällen överens vid EU-toppmötet i Bryssel om hur ett räddningspaket ska se ut för länder som befinner sig i Greklands ekonomiskt pressade situation. Nyckeln var att Frankrike tidigare under dagen gick med på Tysklands krav att den Internationella valutafonden, IMF, ska bidra med lån tillsammans med bilaterala lån från enskilda euroländer.

I ett ensidigt dokument anges att räddningsmekanismen endast får tas till i absoluta nödfall, det vill säga efter att alla möjligheter att få finansiering på marknaderna har uttömts. Det krävs också ett enhälligt beslut bland euroländerna för att utlösa räddningsaktionen. Vidare ska den granskas av den Europeiska centralbanken och av EU-kommissionen. Huvuddelen av lånet ska komma från euroländerna enligt dokumentet och räntorna på lånen kommer "inte att innehålla några subventioner". I Financial Times uppges att en tredjedel av pengarna kan komma från IMF och två tredjedelar från euroländerna.

Den tysk-franska överenskommelsen har accepterats av alla euroländer och övriga EU-medlemmar informerades om den under toppmötets middag sent på torsdagskvällen.

Frankrike var länge motståndare till att IMF skulle ges en roll i en räddningsinsats. Motviljan grundade sig i en rädsla att förlora makten över den ekonomiska politiken i eurozonen till den Washingtonbaserade banken. Tyskland förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy träffades under nästan två timmar inför EU-toppmötet för att komma överens. Avtalet ska sedan ha presenterats för Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy i närvaro av chefen för den europeiska centralbanken, Jean-Claude Trichet.

I nuläget finns inga uppgifter om hur stora summor ett paket skulle innehålla. Grekland måste låna upp cirka 20 miljarder euro i april och maj, men hoppas kunna klara det utan hjälp utifrån. Ett av syftena med kvällens överenskommelse var att stärka eurons position på marknaderna och därmed sänka räntorna på de lån Grekland måste ta de kommande veckorna. 

Överenskommelsen upprepar även att det Europeiska rådet ska utgöra den styrande kraften för EU:s ekonomiska inriktning och att dess övervakande roll över ekonomin ska stärkas. EU-länderna ger Herman Van Rompuy i uppdrag att upprätta en arbetsgrupp med representanter från medlemsländerna, EU-kommissionen och ECB som till slutet av året ska presentera vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå detta. 

Angela Merkel har uttryckt en vilja att ändra i Lissabonfördraget för att stärka det ekonomiska samarbetet. Men Herman Van Rompuy gjorde på den avslutande presskonferensen klart att det endast blir aktuellt om det finns konsensus bland alla EU:s medlemsländer. En av de som före mötet förklarade att han inte vill se några fördragsändringar var Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt.