Hoppa till artikelns andra spalt.

(S): Finansministrar måste hjälpa Grekland

När EU-ländernas finansministrar träffas i dag bör de inse att även EU har ett ansvar för Grekland svåra situation. EU måste börja kontrollera att den ekonomiska information som länderna lämnar till EU är korrekt. Om någon medlem får ekonomiska svårigheter måste det lösas inom familjen med solidaritet och inte med isolering och negativitet. Det skriver Nikos Papadopoulos (S) i replik till Katz och Munkhammar (M).

Jesper Katz och Jonny Munkhammar (M) har skrivit en mycket kritisk artikel om Greklands ekonomiska situation (Europaportalen 100204).

Jag måste erkänna att de har rätt i sin kritik på en punkt: Att den föregående konservativa regeringen med Kostas Karamanlis i spetsen efterlämnat ett stort budgetunderskott på 12,6 procent samt att den har lämnat felaktig statistisk till EU.

Tufft reformprogram
Katz och Munkhammar måste se att dagens socialistiska regering och statsminister Georgios Papandreou bara styrt landet sedan oktober 2009 men att de direkt vidtog starka åtgärder för att rätta till den svåra situationen.

Det är klart att den ekonomiska krisen inte kom plötsligt utan den är resultatet av många tidigare regeringars ageranden. Och mycket kan man säga om de senaste åren när regeringen Karamanlis varit helt passiv.

Bland de åtgärder som Georgios Papandreou vidtagit är:
För det första är det stopp för offentliga anställningar. Den offentliga sektorn är ett stort utgiftsområde för staten.

För det andra har dagens regering vidtagit åtgärder så att även rika människor och företagare skall betala skatt till staten. Det är en mycket viktig faktor för både skatteintäkterna och skattemoralen. Staten måste återhämta sin ekonomiska styrka. När alla betalar sin skatt kan staten göra viktiga investeringar och har möjlighet att få balans i finanserna.

För det tredje sätter Papandreouregeringen stopp för folk att pensionerar sig i ung ålder, många vid 55 år, och höjer pensionsgränsen till 63 år.

Sådana drastiska reformer har ingen regering vågat göra tidigare. Därför tycker jag att man skall vara rättvis och erkänna att statsminister Papandreou är en handlingens man som sätter ansvaret och rättvisan högt.

Annons

EU måste hjälpa Grekland
Katz och Munkhammar påstår att det är rätt att EU inte skall hjälpa Grekland. Och att Greklands ekonomi bara angår Grekland och att landet själv skall rätta till den. Helt fel tycker jag.

Vi måste tänka i pragmatiska termer. Grekland är en del av EU. Anser ni att EU inte skall hjälpa Grekland så startar ni ett " Sisyfosarbete " för EU-
familjen.

För ni måste tänka på att det inte bara är Grekland som har ekonomiska svårigheter. Vad händer med Spanien som har ett budgetunderskott på -9 procent. Eller vad händer till exempel med Portugal och i Italien? Problemet med att fort döma och bedöma frågan är att man missar att se verkligheten.

Kanske är det på tiden att EU tar sitt ansvar också. Jag tycker inte att det som inträffat bara är Greklands fel. En stor del av ansvaret ligger hos EU när de tog emot ekonomisk information och statistiska fakta från den föregående regeringen år efter år.

Och detta utan att kontrollera om uppgifterna var korrekta. Det är på tiden att EU får en instans som kan kontrollera alla ekonomiska fakta som medlemsländer lämnar till EU.

Länder har olika förutsättningar
Katz och Munkhammar måste vara medvetna om att EU inte är någon homogen grupp. Alla länder har sina egna ekonomiska förutsättningar och kultur. Om de passar att bli medlemmar är det ett ansvar som EU har och ingen annan.

Om någon medlem får ekonomiska svårigheter måste den lösas inom familjen med solidaritet och inte med isolering och negativitet. Därför, Katz och Munkhammar, kommer EU:s finansministrar idag att diskutera på vilket sätt EU kan hjälpa Grekland för att lösa landets ekonomiska kris.

Solidaritet och förståelse är bättre sätt att lösa problem än isolering och oförståelse.

Nikos Papadopoulos
Riksdagsledamot (S)