Hoppa till artikelns andra spalt.

"Ryssland vill återta inflytandet från Sovjettiden"

Natos utvidgning är ett hot mot den nationella säkerheten och Ryssland förbehåller sig rätten att använda kärnvapen om landets existens är hotad. Det fastslogs i en ny militärdoktrin som Rysslands president Dmitrij Medvedev godkände i fredags.
– Det här handlar om att Ryssland vill hävda sin fortsatta rätt till Centraleuropa, säger professorn i säkerhetspolitik Bo Huldt.

Natos utvidgning, tillsammans med USA:s planer på ett robotförsvarssystem i Europa, ses i Ryssland som två tydliga hot mot den nationella säkerheten. De forna Sovjetstaterna Estland, Lettland och Litauen är medlemmar och både Ukraina och Georgien står i kö. Bo Huldt, professor i säkerhetspolitik på Försvarshögskolan vill däremot tona ner landets tal om hotelser.

– Ryssland vill vinna tillbaka inflytande i Europa igen. De ser tillbaka på det som hände mellan 1989 och 1991 och vill återta den inflytandesfär de hade under Sovjettiden.

Den nya ryska militärdoktrinen utgår ifrån att sannolikheten att en kärnvapenkonflikt skulle bryta ut är liten. Men Bo Huldt tror ändå inte att Rysslands utspel är något krigshot. Han säger att Ryssland höjer rösten för att hävda sin fortsatta rätt till Centraleuropa.

– Ryssland ser inte Nato som något vapenhot utan det är en förevändning för att kunna återta så mycket som möjligt av inflytandet i Europa.

Natos generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen, upprepade på en säkerhetskonferens i München under lördagen det han tidigare sagt om att Nato inte är en fiende till Ryssland. Han påpekade också att militärdoktrinen inte återspeglar verkligheten.

USA:s planer på ett robotförsvarssystem i Europa är ett stort orosmoment i Ryssland. USA:s president Barack Obama beslutade i september förra året att lägga ner planerna på baser för missilförsvar i Polen och Tjeckien efter bland annat hård kritik från Ryssland. Missilförsvaret planeras nu istället till Rumänien där USA säger att syftet är att skjuta ner anfallande kärnvapenrobotar från Iran.

– Jag tror egentligen inte att det uppskattas mer att USA placerar basen i Rumänien. Ryssland ser det som ett hot riktat mot dem och vill försöka vinna sympatier från EU, säger Bo Huldt.