Hoppa till artikelns andra spalt.

Klimat och krispolitik svenskt fokus

Riksdagens sammanträde inför EU:s toppmöte präglades av lågmäld samstämmighet. Utom på en punkt, arbetsmarknadspolitiken. Carina Adolfsson Egestam (S) efterlyste en europeisk politik för ökad sysselsättning, något som avvisades av Fredrik Reinfeldt.

På tisdagen diskuterade riksdagens EU-nämnd vilka frågor som ska komma att prioriteras på det extrainsatta EU-toppmötet på torsdag. Europeiska rådets ordförande Herman von Rompuy har kallat EU:s stats- och regeringschefer till ett informellt toppmöte för att bland annat diskutera ekonomisk återhämtning, klimatet och utveckling av den nya 2020-strategin för ökad tillväxt och sysselsättning.

EU-nämndens huvudfrågor handlade följaktigt om den ekonomiska krisen, klimatarbetet och Haiti. Carina Adolfsson Egestam (S) påpekade att de arbetslösa bör komma i fokus även på EU-nivå.
– Efter en ekonomisk kris är det många arbetslösa som inte kommer tillbaka ut i arbetslivet. På vilket sätt avser Sverige att aktivt driva på för att vi i Europa ska få en arbetsmarknadspolitik som får ut fler i arbete, frågade Adolfsson Egestam.

Annons

Statsministern sa däremot att han inte ville se ett gränsöverskridande regelverk för arbetsmarknaden.
– Jag tänker arbeta för att det är de enskilda länderna som ska ha ansvaret för detaljerna kring arbetsmarknaderna. Dessa modeller kan skilja sig åt väldigt mycket i olika länder och här behövs utrymme för nationellt beslutsfattande, sa Fredrik Reinfeldt.

Jacob Johnsson (V) ansåg att Sverige borde prioritera ner frågan om EU 2020 och istället ta tag i det han kallade för tunga frågor. Han nämnde jordbrukspolitiken samt att öka ambitionerna från EU:s sida vad gäller utsläppen och minska dem till 30 procent. Fredrik Reinfeldt påpekade emellertid att 2020-strategin återskapar diskussionen om hur vi ska klar jobben och välfärden.
– Om vänstern menar att vi ska prata mindre om ekonomiska finanser kommer vi även att driva bort frågan om arbete.

Fredrik Reinfeldt sa under sammanträdet att han tror att det är den ekonomiska krisen som kommer att bli huvudfråga på mötet, men välkomnade också en diskussion om Haiti.
– EU är en stor bidragsgivare till Haiti, liksom även Sverige. Vi måste belysa det som görs bra och även det som kan göras bättre, vilket är koordineringen på plats. EU är en del av uppbyggnadsfasen på Haiti och vi får inte förutsätta att det är enkelt eller kommer att gå fort.

Flera riksdagsledamöter lyfte fram vikten av att klimatfrågorna måste fortsätta prioriteras. Staffan Danielsson (C) frågade statsministern hur allvarligt han ser på kritiken som riktats mot FN:s klimatpanel.
– Kritiken har såklart inte varit bra för dem som arbetar för en bättre klimatpolitik. Läget är tufft bland annat i USA som nog kommer få svårt att få igenom en långsiktig klimatplan. Det kommer nog även sätta sina spår i andra länder, svarade Reinfeldt.
– Vi nådde inte de resultat vi önskade i Köpenhamn. Länder med små ambitioner fick stort utrymme och ny gäller det att se framåt mot nästa möte och hur vi ska agera där, sa Fredrik Reinfeldt.