Stefan Füle

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Island kan börja EU-förhandlingar

EU bör inleda medlemskapsförhandlingar med Island, så snart som möjligt, rekommenderade EU:s utvidgningskommissionär Štefan Füle på onsdagen. Direkta förhandlingar väntas starta 2011.

EU:s
utvidgningskommissionär Štefan Füle meddelade som väntat på onsdagen att
kommissionen rekommenderar att Island ska få inleda förhandlingar om
EU-medlemskap.
– Island med sina långa demokratiska traditioner
uppfyller med all önskvärd tydlighet EU:s politiska kriterium för att få
inleda förhandlingar, konstaterade Štefan Füle.

Island lämnade
in sin ansökan förra sommaren och har sedan tidigare genom EES-avtalet
antagit 20 av de 35 förhandlingskapitel som krävs för medlemskap. Därför
väntas förhandlingarna bli en relativt snabb process.
Utvidgningskommissionären var dock noga med att betona att alla
ansökarländer behandlas lika.
– Det finns inga genvägar till
medlemskap, sade Štefan Füle.

Ett problem i förhandlingarna, som
redan pekats ut av analytiker, rör fisket. Islänningarna har genom åren
tagit många strider för att freda vad de anser vara deras fiskevatten.
Skulle förhandlingarna leda till att en alltför stor del av fisket
skulle öppnas för EU-ländernas fiskeflottor kan det mycket väl betyda
slutet för Islands ansträngningar att bli medlemmar. Det som är mest
lockade för islänningar i allmänhet är dock möjligheten att bli medlem
av eurosamarbetet och slippa dagens höga räntor och skakiga kronkurs –
något som ansågs som ett bekymmer även innan den nuvarande ekonomiska
krisen började.

Vid presskonferensen fick Štefan Füle frågan om
turerna kring det uppmärksammade Icesaveavtalet kunde lägga hinder i
vägen för förhandlingarna. Han ville dock inte göra den kopplingen.

Jag underskattar inte allvaret med Icesaveavtalet men det är en
bilateral fråga, sade Štefan Füle.

Innan förhandlingarna kan
börja krävs ett godkännande av samtliga EU-länder, något som väntas bli
klart under våren. Därefter inleds förhandlingarna med en kartläggning
inom vilka områden som Island måste genomföra förändringar. Först under
2011 väntas direkta förhandlingar starta. När förhandlingarna är klara
ska resultatet läggas fram till en isländsk folkomröstning.