Hoppa till artikelns andra spalt.

Försvarsministern: S bryter mot svensk internationell tradition

Sveriges säkerhet bygger på samarbete med andra länder, där EU är den centrala plattformen. Sverige bör fördjupa sitt engagemang i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken – inte tvärtom. Oppositionen är utan ett genomarbetat försvarspolitiskt förslag. Det skriver försvarsminister Sten Tolgfors (M) och inleder en försvarspolitisk debatt.

Resultaten av det svenska ordförandeskapet är över förväntan. På försvarsområdet enades medlemsländerna bland annat om att öka samarbetet kring sjöövervakning för att ge bättre möjligheter att förebygga olyckor, miljöproblem och brottslighet. Man enades också om att öka användbarheten av EU:s stridsgrupper och att civila och militära resurser i större utsträckning ska samordnas för att bättre kunna hantera kriser.

Regeringen har deklarerat sina internationella ambitioner inom ramen för EU-arbetet. Om några månader kommer Sverige till exempel att leda insats Atalanta utanför Somalias kust. Styrkan ska skydda FN:s matleveranser till civila i Somalia och värna den internationella sjöfarten mot hotet från pirater. Vi har också varit tydliga med att Sverige inte bara ska delta, utan också leda den nordiska stridsgruppen, NGB 2011.

Så vad vill då oppositionen? Ja, det beror på vem man frågar.

Socialdemokraterna tvekar

Socialdemokraterna säger nja till att delta i NBG och anser inte att Sverige ska tillhöra EU:s kärna genom att vara ledande nation. Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag på resurser till internationella insatser och säger nej till en ny beredskapsperiod för NBG 2011.

Vänsterpartiet är dessutom fortfarande motståndare till EU. Socialdemokraterna är splittrade och Miljöpartiet ändrade ståndpunkt i EU-frågan för bara ett år sedan. Oppositionens EU-skepsis riskerar en helomvändning till den EU-politik som alliansregeringen fört.

När Mona Sahlin, Lars Ohly, och Peter Eriksson i januari presenterade oppositionens säkerhets- och försvarspolitika uppgörelse var de överens om två saker:

Annons

Att skära ner försvaret med 2 miljarder per år
Att de inte är överens om huruvida Sverige bör göra insats i Afghanistan eller inte

Bryter svensk tradition

Socialdemokraterna fortsätter sin trend av att göra miljardnedskärningar på försvaret med stöd från vänsterflanken. Socialdemokraterna vill framför allt göra nedskärningar på internationella fredsfrämjande insatser. Det har varit en svensk tradition med hög ambition för fredsinsatser - den lämnar Socialdemokraterna nu. Men kanske är det priset de får betala att samarbeta med Vänsterpartiet?

Lars Ohly är kritisk till internationella insatser. Vänsterpartiet vill inte att Sverige ska delta i insatsen i Afghanistan. De menar att andra ska ta det ansvaret. Det är inte bara egoistiskt utan också nationalistiskt. Den internationella solidariteten sträcker sig inte utanför landets gränser.

Mona Sahlin efterlyser åtgärder för att hjälpen till Haitis nödställda efter jordbävningen ska komma snabbare fram. Samtidigt röstade hon och oppositionen mot regeringens förslag om det strategiska transportsamarbete med C17, som nu möjliggjort transporter med utrustning och personal till Haiti.

Skakigt regeringsalternativ

Försvars- och säkerhetspolitiken tillhör statens kärnuppgifter. Oppositionens förslag är ett skakigt regeringsalternativ, inte minst när det gäller Sveriges internationella åtaganden. Sveriges säkerhet bygger på gemenskap och samarbete med andra länder, där EU är den centrala plattformen. Sverige bör fördjupa sitt engagemang i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken -inte tvärtom.

Socialdemokraterna har snart gått igenom en hel mandatperiod utan att ha ett eget alternativ eller ett genomarbetat försvarspolitiskt förslag med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om de menar allvar med att aspirera på regeringsmakten är de skyldiga väljarna besked!

Sten Tolgfors
Försvarsminister (M)