Snart kan vanvårdade grisar få extra skydd.

Bild: CiWF

Hoppa till artikelns andra spalt.

Förstärkt djurskydd blir EU-fråga

Det europeiska djurskyddet måste förstärkas, det är jordbruksministrarna överens om. Grisar som vanvårdas på svenska och europeiska gårdar kan alltså snart få extra skydd. Men vägen till beslut kan vara lång, enligt Marit Paulsen (FP) är det flera som verkar tro att god omsorg om djuren innebär misshandel av bonden.

Under måndagen samlades EU:s jordbruksministrar för att diskutera EU:s djurskyddsmärkning. Mötet behandlade en rapport som kommissionen har tagit fram angående förstärkt djurskyddsmärkning och upprättandet av ett gemensamt EU-center för djurskydd.

Ministrarna var överens om att det fanns ett behov av att stärka djurskyddet på EU-nivå men de flesta tyckte emellertid att en märkning skulle vara frivillig och baserad på vetenskapliga underlag.

Ett eventuellt EU-center för djurskydd skulle vara forskningsinriktat och bidra med vetenskapliga fakta som kan ligga till grund för djurskyddsmärkningen.

EU har redan en grupp av institutioner som arbetar med djurskydd, något som dock inte anses tillräckligt för att täcka alla expertområden. I rapporten framgår att ett permanent nätverk för djurskyddsfrågor är en område som måste prioriteras och som skulle ta fram indikationer för att mäta djurens välbefinnande och de vetenskapliga underlag som behövs för en förstärkt djurskyddsmärkning.

Frågan är ännu i diskussionsstadiet men Sverige har uttryckt sitt gillande över förslaget.

– Jag är positiv till åtgärder som medverkar till att stärka djurskyddet i EU och ett centrum för djurskydd är en mycket bra idé. Den hoppas jag att fler länder ställer sig bakom, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) i ett uttalande.

Marit Paulsen (FP) har lagt ett eget betänkande till EU-parlamentet om en skärpt djurskyddslag. Hon är positiv till att ministrarna diskuterar detta men understryker att det finns många som motsätter sig förslaget.

– Detär bra att jordbruksministrarna nu tar upp detta, men det tycks finnas många, inte minst inom parlamentets jordbruksutskott som verkar tro att en god omsorg om djuren innebär misshandel av bonden. Det återstår att se hur det hela slutar, säger Paulsen till Europaportalen.

Eskil Erlandsson valde att inte delta i ministermötet utan Sverige representerades av jordbruksministerns statssekreterare.