Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeiskt år mot kvinnovåld fick stöd

Skärpta åtgärder mot kvinnovåld, fri tillgång till abort och preventivmedel och införandet av pappaledighet. Det gav EU-parlamentet idag stöd till när de röstade igenom ett betänkande om ökad jämställdhet i EU.

Parlamentet tog idag ett steg mot ökad jämställdhet när betänkandet om jämställdhet mellan män och kvinnor under onsdagen röstades igenom med 381 ja-röster mot 253 nej-röster. Parlamentet vill nu att kommissionen skriver ett förslag till ett omfattande EU-direktiv som handlar om att förebygga allt våld mot kvinnor.

I betänkandet framhålls att förutsättningen för att bekämpa kvinnovåldet är att erkänna kvinnans rätt till sin egen kropp. Parlamentet uttryckte sitt stöd till att kvinnor enkelt ska ha tillgång till preventivmedel och abort.
– Jag är väldigt glad för parlamentets stöd för aborträtten, säger EU-parlamentarikern och ordföranden för jämställdhetsutskottet Eva-Britt Svensson (V).

Ledamöterna vill också ha ett temaår för att bekämpa det omfattande problemet med våld mot kvinnor. Vidare ska lagstiftningen om lika lön för män och kvinnor ses över likaså arbetet för en jämnare könsfördelning på höga poster inom näringsliv, förvaltning och politik.

Betänkandet är skrivet av den belgiske parlamentarikern Marc Tarabella (S). På en presskonferens efter omröstningen beskrev han utfallet som en seger.
– Jag är stolt över att föra den här kampen. Vi är få män i kvinnoutskottet men även männen måste delta i kampen om jämställdheten och kvinnors rättigheter.