Hoppa till artikelns andra spalt.

Amerikansk underrättelsechef pekar ut hot mot EU

Bosnien och Georgien kommer att sätta den europeiska säkerheten på spel under året enligt USA:s underrättelsechef Dennis C. Blair. I Bosnien är den politiska situationen mycket instabil och i Georgien är det den spända relationen med Ryssland som väcker oro.

Bosnien och Georgien pekas ut som de två områden som utgör störst hot mot EU:s säkerhet av den amerikanska underrättelsechefen Dennis C. Blair. En tisdags släppte han sin säkerhetsrapport för det kommande året, som visar på att Obama-administrationen börjar ta ett grepp om de säkerhetspolitiska frågorna.

Händelseutvecklingen på västra Balkan kommer att utgöra den främsta utmaningen för Europa under det kommande året menar Blair i rapporten. Bosnien Hercegovina har gett EU:s och USA:s representanter huvudvärk en längre tid. I dagsläget har Bosnien en omfattande internationell närvaro på plats i landet för att skapa stabilitet, däribland en särskild EU-representant som har rätt att stifta lagar och kontrollera att landets politiker följer Daytonavtalet.

Men en förutsättning för att Bosnien ska kunna närma sig EU-medlemskap är att landet är så pass stabilt att den höge representantens kontor kan avvecklas. Samtidigt är landet i behov av att reformera sin författning – något som förblir omöjligt om inte landets politiker klarar av att föra konstruktiva samtal.

Försök i höstas från EU och USA att bryta det politiska dödläget i Bosnien misslyckades. Blair menar att det skadat de bosniska möjligheterna att närma sig Nato- och EU-medlemskap. ”Jag förblir oroad över den framtida stabiliteten i Bosnien […] etniska agendor dominerar fortfarande den politiska processen och reformer har stagnerat på grund av grälandet mellan de tre stora etniska grupperna”.

Bosnien är dock inte det enda orosmolnet på Balkan. Även Kosovo ses som en stabilitetsrisk enligt den amerikanska analysen. För att behålla stabilitet i området krävs en fortsatt Natonärvaro menar Blair.

Även om den amerikanska relationen med Ryssland förbättrats sedan Obama kom till makten anser Dennis C. Blair att det finns anledning att hysa oro över den ryska behandlingen av de länder som tidigare tillhört Sovjetblocket.

Fortfarande är läget mellan Ryssland och Georgien spänt sedan kriget sommaren 2008. ”Moskvas utvidgade militära närvaro i och de politisk-ekonomiska banden till Georgiens separatistregioner i Sydossetien och sporadiskt våld på låg nivå ökar risken för felbedömningar eller överreaktioner som leder till en ny konflikt” skriver Blair i rapporten.