Hoppa till artikelns andra spalt.

Köpenhamnstoppmötet – daglig uppdatering

Ö-länderna protesterar mot för låga målsättningar i förhandlingarna. En global temperaturökning över 1,5 halv grad kan inte accepteras säger länderna i sitt förslag till ett klimatavtal. Klimatkonventionens generalsekreterare Yvo de Boer säger att förhandlingarna åter börjar röra sig framåt.

I Köpenhamn protesterar ö-länderna inom den så kallade Alliansen för små ö-länder (AOSIS) mot vad de ser som en allt för låg målsättning i klimatförhandlingarna. Målet att den globala temperaturökningen inte får överstiga två grader är för lågt satt, anser AOSIS och menar att ett avtal i Köpenhamn måste innebära att temperaturökningen inte får överstiga en och en halv grad.
– AOSIS medlemmar är i frontlinjen för förödande inverkan från klimatförändringarna. I dag lägger vi fram ett förslag för ett juridiskt bindande avtal för att säkra överlevnaden för Kyotoprotokollet och ett stärkande av klimatkonventionen med ett nytt Köpenhamnsprotokoll som kan antas här i Köpenhamn, säger gruppens ambassadör Dessima Willimas i ett uttalande.

Förslaget som gruppen lagt fram innebär i stora drag att den globala utsläppstoppen måste nås redan 2015 och att utsläppen i världen behöver minskas med 85 procent till 2050 jämfört med de nivåer som rådde 1990. Förhandlingarnas två spår förs också samman till ett avtal som inleder insatser direkt efter att avtalet slutförts men som formellt träder i kraft i januari 2012.

Ö-länderna kommer drabbas hårt av klimatförändringar, och den havsytehöjning som en tvågradig temperaturökning ger skulle leda till allvarliga översvämningar. Redan i dag drabbas länderna av den höjda vattenytan.
– Vid högvatten och stormar skulle havsvattnet kunna nå ännu längre in i landet och vågor har redan förstört skog och skördar. Havsvattnet förorenar vårt grundvatten, sade Tuvalus premiärminister Apisai Ielemia när han tidigare i veckan besökte EU-parlamentet.

AOSIS har nu uppmanat de andra parterna i förhandlingarna att ge besked om hur de ser på förslaget.

Klimatkonventionens generalsekreterare Yvo de Boer signalerade under sin presskonferens att förhandlingarna åter börjat röra sig framåt efter ett par dagars harvande över proceduriella frågor. I dag presenterade även förhandlingarnas två parter sin syn på klimatavtalet.
– Det är i fråga om det grundläggande avtalet vi behöver nå framsteg och det börjar ske. Nu är det dags att fokusera på den delade visionen. Ska vi sätta målet till två grader eller till 1,5 halv grad? Vi måste också diskutera industriländernas utsläppsminskningar och hur utvecklingsländerna ska ingå, sade de Boer.

Annons

Även från EU:s sida är man positiv till att de två texterna lagts på bordet. Dock menar svenske chefsförhandlaren Anders Turesson det finns en oro för att de två texterna inte leder fram till ett tillräckligt långtgående avtal.
– Det är positivt att vi har texter från båda parterna. Förhoppningsvis kan det trigga ett nytt tempo i förhandlingarna. Men det finns en viss inledande anledning till oro. Vi ser inte hur tvågradersmålet med de här två texterna, sade Turesson.

Fredag 11 december:
EU
ger 75 miljarder i klimatbidrag

Torsdag 10 december:
Torsdagens klimatuppdatering
Miljardfusk med utsläppsrätterWallström inför EU-toppmötet: Höj utsläppsmålet nuNäringslivet gör tummen ned för höjt utsläppsmål

Onsdag
9 december

Onsdagen klimatuppdatering
Gräl mellan fattiga och rika länder efter läckt
dokument
Sverige vill ge åtta miljarder i klimatstöd

Tisdag
8 december:

Tisdagens dagliga uppdatering
USA-besked höjer förväntningar i Köpenhamn

Måndag
7 december:

Klimatmöte inleddes med uppmaningar om att nå enighet
Klimattoppmötet i Köpenhamn öppnatEU närmar sig beslut om snabbstartspengar