Hoppa till artikelns andra spalt.

Grön Ungdom: Gör Anders Wijkman till EU-kommissionär

Debatt: Låt Anders Wijkman bli Sveriges EU-kommissionär. Då skulle EU kunna återta täten i klimatfrågorna och Sverige öka sitt inflytande i EU. Det skriver Grön Ungdoms språkrör Jakop Dalunde.

Miljöpartiet bildades ur insikten att miljöfrågorna inte handlade om höger eller vänster, utan om grått och grönt. Socialister, liberaler och konservativa enas tyvärr gärna om att miljön får sitta i baksätet till förmån för klasskamp, tillväxt eller bevarande av rådande maktstrukturer.
Detta har fått den ödesdigra konsekvensen att USA och Kina nu tävlar inofficiellt om vem som har högst klimatpåverkan.

Vi gröna har länge kämpat ensamma mot den betonggrå koalitionen. Men ett friskt undantag har varit Kristdemokraten Anders Wijkman.
Med ett långt engagemang i miljöfrågorna har Wijkman gång på gång brutit partilinjen som ledamot i Europaparlamentet och ställt krav på tuffare klimatpolitik från det borgerliga blocket på hemmaplan.

Medans andra borgerliga politiker haft en tendens att sitta i storföretagens knän och att föredra tillbedjande av marknadskrafterna framför miljöhänsyn så har Wijkman nyktert konstaterat att:

"Den typ av marknadstänkande som nu råder går inte att förena med en hållbar utveckling. Att fortsätta tro att samhället blir bättre enbart för att konsumtionen mätt i volym går upp, är naivt. BNP må vara en bra måttstock för aktivitetsnivån i ekonomin. Något välfärdsmått är det inte. Vi måste rita om ekonomins ramverk."

När den moderatledda regeringen nu ska ersätta Margot Wallström som svensk EU-kommissionär så är det fullt rimligt att den väljer en borgerlig politiker. Men om Sverige ska återfå sitt anseende som ledande miljöland så finns det mycket att vinna på att välja en kommissionär med hög trovärdighet och kompetens i klimatfrågorna.
Anders Wijkman har också bred internationell erfarenhet av att varit biträdande generalsekreterare i FN och policy director i FN:s utvecklingsprogram. Det skulle vara ett utmärkt val och en väl meriterad kandidat till posten som energi- och miljökommissionär, eller till den nya posten som klimatkommissionär som José Manuel Barroso har meddelat att han ska inrätta.

Det skulle både
hjälpa EU att återta täten i klimatfrågorna och öka Sveriges inflytande i EU.
Nominera Anders Wijkman till svensk EU-kommissionär, Reinfeldt!
Jakop Dalunde
Språkrör för Grön Ungdom