Hoppa till artikelns andra spalt.

Wallis: Östersjöstrategin behöver pengar

Europaparlamentets vice talman Diana Wallis uttryckte på fredagen kritik mot att Östersjöstrategin inte tilldelats några extra pengar. I dag diskuterar EU-ministrarna strategin i Stockholm.

På fredagen befinner sig unionens EU-ministrar i Stockholm för att diskutera den så kallade Östersjöstrategin. Men redan vid den inledande sessionen på förmiddagen uttryckte Europaparlamentets vice talman, Diana Wallis oro för att strategin inte innehåller några nya pengar.
– Europaparlamentet ställer sig tveksamt till att strategin inte ges någon ny finansiering. Om inte annat behövs det finansiering för att hantera de administrativa kostnaderna. Det finns en risk att strategin inte kommer att ge resultat, sade Wallis.

Hon menade också att för att Östersjöstrategin ska fungera fullt ut måste hela EU vara engagerade i strategin.

I strategin är det inte aktuellt med några nya pengar. Det handlar istället om att redan avsatta pengar förs över till strategi, vilket innebär närmare 500 miljarder kronor från strukturfonderna kommer att gå till åtgärderna för Östersjön.

Under mötet kommer även en liknande strategi för Donauområdet att diskuteras.