Hoppa till artikelns andra spalt.

Allt fler EU-länder satsar på kärnkraft

Kärnkraften har blivit så gott som rumsren bland medlemsländerna i EU. Dagens tillkännagivande från den svenska regeringen om att häva förbudet mot utbyggnad av kärnkraften är bara ett av flera exempel på nya kärnkraftsatsningar.

På torsdagen presenterade regeringen sitt förslag om att förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk ska hävas. Tio nya kärnkraftreaktorer ska bli möjliga att bygga under förutsättning att marknaden själv står för kostnaden.

Sverige är därmed ett av flera EU-länder där kärnkraft åter ses som en viktig del i den framtida energiproduktionen. Oron för kärnkraftsolyckor liknande den i Tjernobyl har bytts ut mot en strävan om att säkra det egna landets energitillförsel, inte minst i och med att Ryssland allt mindre ses som en tillförlitlig energipartner.

Idag har 15 av 27 EU-länder kärnkraft och i flera av länderna har beslut tagits om att nya kärnkraftreaktorer ska byggas när de gamla måste stängas. I Finland byggs nya reaktorer och i Frankrike är gamla reaktorer på väg att bytas ut.

I Polen, som i nuläget inte har någon egen kärnkraft, togs nyligen ett beslut om att landet ska börja planera för energiformen. Det kan då antingen bli fråga om att bygga kärnkraftverk på egen mark eller att planer med de baltiska länderna förverkligas om att bygga gemensam kärnkraft. Litauen vill exempelvis ersätta sitt kärnkraftverk Ignalina med ett nytt och i Estland finns diskussioner om att införa kärnkraft.

Flera östeuropeiska länder är också på väg att bygga klart kärnkraftverk som planerades under Sovjettiden. I Italien, där kärnkraften tidigare har avvecklats sägs det numera att kärnkraften ska återupptas. Samtidigt förs diskussioner i Tyskland mellan kristdemokraterna och liberaldemokraterna som efter parlamentsvalet i höst kan leda till förnyad satsning på kärnkraften.

Vid dagens presskonferens bjöd regeringen in oppositionen för diskussioner kring den nya energi- och klimatpolitiken. Men kritiska röster har redan höjts från socialdemokraterna.
– Ny dyr kärnkraft, ökad elexport till Tyskland och stopp för det förnybara innebär höjda elpriser och fortsatt osäkerhet för industrin. Det hotar jobben. Vi vill att kärnkraften ska fasas ut i den takt som det finns förnybara alternativ. Det är bra för jobben och industrin, och det är bra för hushållen och miljön, säger Tomas Eneroth (s).

USA är det land i världen med flest kärnkraftreaktorer, 104 stycken. Därpå följer Frankrike med 59 reaktorer. Sverige har i dag tio kärnkraftreaktorer.