Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU enigt om ny jordbrukspolitik

EU:s nya jordbrukspolitik innebär att mer stöd ska gå till miljösatsningar och att den svenska stötestenen om betesmarker har fått en lösning.
– Jag är väldigt nöjd över att vi lyckats ta ett första steg att ställa om jordbrukspolitiken så att pengarna satsas där de behövs, nämligen på miljön, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).

EU:s jordbruksministrar enades under torsdagsmorgonen om den jordbrukspolitik som EU ska driva fram till 2013. Beslutet innebär att en större andel av jordbruksstödet ska gå från produktionsstöd till landsbygdsutveckling och att motverka klimatförändringar.
– Jag är väldigt nöjd över att vi lyckats ta ett första steg att ställa om jordbrukspolitiken så att pengarna satsas där de behövs, nämligen på miljön. Europa står inför stora utmaningar på miljöområdet och dessa pengar kommer att behövas, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) i ett uttalande.

Svensk stötesten har fått lösning
En stötesten har för svensk del varit rätten till stöd för betesmarker. För många träd på de egna markerna lett till att jordbrukare i flera fall inte kunnat få jordbruksstöd. I och med dagens beslut ska frågan ha fått en lösning och jordbrukarna kommer åter att kunna få stöd.

Regeringen har också varit drivande för att reglerna för jordbrukspolitiken ska förenklas. Dagens beslut innebär flera förenklingar i form att kraven på träda tas bort men också att de minsta jordbruken inte längre kommer att få möjlighet till stöd.

Stegvis avtrappning av mjölkkvoter
Dagens beslut innebär också att reformerna av mjölksektorn fortsätter. Till 2015 ska mjölkkvoterna tas bort, men för att detta ska vara möjligt att genomföra i praktiken har EU:s ministrar beslutat om en mjuklandning. Detta för att det inte ska bli ett kraftigt prisfall på mjölk när kvoterna tas bort.

Denna stegvisa avtrappning innebär att mjölkkvoterna ska öka med en procent per år för alla EU-länder utom Italien. Italien har haft stora problem med att landet överstigit den tillåtna mjölkkvoten. En speciallösning beslutades och Italiens tillåtna mjölkkvot ska för nästa år öka med fem procent, men ska därefter inte få öka mer under åren fram till 2013.